Kvalitet

gallery_img5

Våra hamburgare består enbart av nötkött. Köttet mals och kryddas, därefter fryses de omedelbart på mycket kort tid. Detta bevarar inte bara strukturen, utan också köttets smak. Dessa nedfrysta hamburgare förpackas sedan och skickas över hela Sverige och till delar av Europa.

Sverige har världens mest omfattande djurlagstiftning och stora miljökrav. Vi respekterar våra boskap som bl a betar under hela sommarhalvåret. Djur som behandlas väl ger välsmakande kött.

 

Våra produktionsanläggningar är dessutom BRC-certifierade, vilket innebär att vi följer en standard för utvärdering av leverantörer av produkter under detaljhandelns egna varumärken, för att skydda sina kunder och för att myndighetskraven i bl.a. brittiska Food Safety Act ska kunna uppfyllas. Detaljhandlare inom BRC kan ibland begära att få ta del av utvärderingsrapporter från certifiering enligt standarden.